تک بار منصف بار باربری تهران تک

تک بار منصف تهران تک تلفن شبانه روزی سراسرتهران 02144612410 02188246109 02122894178 بسته بندی حرفه ای کادر مجرب و با اخلاق ارائه دهنده بهترین خدمات درصنعت حمل نقل،شبانه روزی شهر و شهرستان،عضو رسمی اتحادیه،کادر مجرب و ورزیده،قیمت شفاف ومنصفانه،سرویس دهی سراسر تهران، جهت قرار داد با کلیه شرکتها واورگانهای دولتی،فاکتور رسمی بیمه و بارنامه دولتی. […]

تماس مستقیم با ما

02188246109 02144313256